Motika.bg е сайт от семейството на ЖУ-БГ ООД. За да можем да предложим пълен асортимент на нашите клиенти и специализирано обслужване сме разработили тази платформа. Постоянно обновяване и разширяване на асортимента от предлаганите от нас продукти.